Tiếng việt English 
   
Công ty TNHH COFFEE DAKBAR
Cơ sở Cà phê Bột Phượng
Công ty TNHH MTV Cà Phê 15
HTX Thương mại dịch vụ công bằng Ea Kiết
Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk
Công Ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng Kotam
Công ty cổ phân đầu tư và phát triển An Thái
CÔNG TY TNHH AKO
INTIMEX COFFEE
HTX NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG EAKMAT
Công ty CP Đầu tư XNK Đăk Lăk
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
Số người truy cập
1277658
 
Đang trực tuyến
774
THỊ TRƯỜNG
Báo cáo thị trường cà phê Tháng 9/2019 - ICO
 Niên vụ 2018/2019  đánh dấu 2 năm liên tiếp thặng dư cung  
 
     Niên vụ 2018/19 sản lượng cà phê thế giới ước tính cao hơn niên vụ trước 3,7% ở mức 168,87 triệu bao, do sản lượng của Arabica tăng 1,8% lên 102,68 triệu bao và Robusta tăng  6,7% lên 66,04 triệu bao. 
      Nguồn cung lớn của niên vụ 2018/19  được thể hiện qua xuất khẩu tăng trong 11 tháng đầu của niên vụ, trong đó sản lượng xuất khẩu toàn cầu tăng 9,2% đạt 120,28 triệu bao, vượt tổng sản lượng xuất khẩu của cả niên vụ 2017/18. Niên vụ 2018/19 lượng tiêu thụ của thế giới ước tính tăng  2,1% lên tới 164,82 triệu bao, nhưng sản lượng cung vượt hơn con số này 4,05 triệu bao. Thặng dư cung là yếu tố chính dẫn đến giá thấp trong niên vụ này. Chỉ số giá tổng hợp ICO của tháng 9/2019 giảm xuống còn 97,74 cent USD/ lb và chỉ số giá tổng hợp ICO trung bình của niên vụ 2018/19 là 100,47 cent USD / lb. Chỉ số giá của nhóm Arabica đã tăng trong tháng 9/2019  nhưng chỉ số giá của nhóm Robusta đã giảm xuống mức trung bình thống nhất kể từ tháng 4/2010, giảm còn 70,64 cent USD / lb vào tháng 9/2019.

Chi tiết xem tại: http://www.ico.org

HÌNH ẢNH
BẢN ĐỒ