Tiếng việt English 
   
Công ty TNHH COFFEE DAKBAR
Cơ sở Cà phê Bột Phượng
Công ty TNHH MTV Cà Phê 15
HTX Thương mại dịch vụ công bằng Ea Kiết
Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk
Công Ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng Kotam
Công ty cổ phân đầu tư và phát triển An Thái
CÔNG TY TNHH AKO
INTIMEX COFFEE
HTX NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG EAKMAT
Công ty CP Đầu tư XNK Đăk Lăk
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
Số người truy cập
1361594
 
Đang trực tuyến
232
BÁO CÁO UTZ
Báo cáo hoạt động và cập nhật của tổ chức UTZ tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019
 Xem file đính kèm
Báo cáo hoạt động và cập nhật của tổ chức UTZ tại Việt Nam năm 2018
 Chi tiết báo cáo xem tệp đính kèm
Báo cáo utz 6 tháng đầu năm 2018
 Chi tiết xem tệp đính kèm
Báo cáo hoạt động và cập nhật của tổ chức Utz tại Việt Nam năm 2017
 Chi tiết xem tệp đính kèm
Báo cáo hoạt động và cập nhật của tổ chức UTZ tại Việt Nam năm 2016
Báo cáo hoạt động và cập nhật của tổ chức UTZ tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo hoạt động và cập nhật của tổ chức UTZ tại Việt Nam 2016
Báo cáo hoạt động và cập nhật của tổ chức UTZ tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016
 Xem file đính kèm
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Utz Certified
       Utz Cretified là một chương trình chứng nhận toàn cầu, đưa ra các tiêu chí về sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bền vững, có trách nhiệm. Chương trình Utz giúp cho nông dân có vụ mùa tốt hơn, thu nhập tốt hơn, triển vọng tốt hơn và cải thiện môi trường để hướng đến nền nông nghiệp bền vững.
1 - 2
First
Prev
Next
Last
HÌNH ẢNH
BẢN ĐỒ