Tiếng việt English 
   
Công ty TNHH COFFEE DAKBAR
Cơ sở Cà phê Bột Phượng
Công ty TNHH MTV Cà Phê 15
HTX Thương mại dịch vụ công bằng Ea Kiết
Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk
Công Ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng Kotam
Công ty cổ phân đầu tư và phát triển An Thái
CÔNG TY TNHH AKO
INTIMEX COFFEE
HTX NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG EAKMAT
Công ty CP Đầu tư XNK Đăk Lăk
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
Số người truy cập
67628
 
Đang trực tuyến
359
GIỚI THIỆU CHUNG
Nghị quyết đại hội hiệp hội càfê BMT lần thứ nhất nhiệm kì 2010-2013

HIỆP HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT                                    CỘNG HOà XÃ HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                  Аộc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                Buôn Ma Thuột, ngày 10  THÁNG 9  năm 2010

NGHQUYẾT ĐẠI HỘI
 HIỆP HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT
LẦN THỨ NHẤT
  NHIỆM KÌ 2010 – 2013
 
    - Căn cứ Nghị định số 45/2010/NА-CP của CHÍNH phủ ngày 21/4/2010 Quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội,
    - Căn cứ Quyết định số 2018/QА-UBND ngày 11/08/2010 của Uề· ban nhân dân tỉnh Аắk Lắk về việc cho phép thành lập Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột.
    Аược sự  đồng ý của UBND tỉnh Аắk Lắk, Аại hội toàn thể Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ nhất, nhiệm kì³ 2010- 2013, đã được  tổ chức  tại TP Buôn Ma Thuột.
    Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Аại hội đã tập trung góp ý kiến vào dự thảo Аiều lệ của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột và Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra; Về cơ bản Аại hội nhất trí Thông qua các văn bản trình trước Аịa hội. Аại hội đã bầu ra một Ban chấp HÀNH gồm 15 người, và cử ông Dương Thanh Tương làm Chủ tịch. Аại hội cũng đã nhất trí bầu Ban kiểm tra gồm 5 thành viên do ông Bạch Thanh Tuấn làm trưởng ban.
    Sau khi nghe BCH mới Thông qua phương hướng hoạt động của BCH hiệp hội trong nhiệm kì³, ý kiến góp ý của các hội viên, trên cơ sở kết luận của Аoàn chủ tịch, Аại hội toàn thể Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ nhất, nhiệm kì³ 2010-2013
               
QUYẾT NGHỊ

    1. Giao cho BCH Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột  nhiệm kì³ I (2010-2013) hoàn thiện các thủ tục thành lập Hiệp hội theo quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt  để Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột CHÍNH thức đi vào hoạt động;
    2. Trên cơ sở phương hướng hoạt động, giao cho BCH Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột cụ thể hóa các chương trình trong nhiệm kì³ với một số các nội dung chủ yếu như sau:  
    * Tiếp tục công tác vận động, tăng cường số lượng hội viên (cả hội viên CHÍNH thức và hội viên liên kết) trong nhiệm kì³ lên khoảng 100 hội viên;
    * Аẩy mạnh việc liên kết các tổ chức sản xuất cà phê trên địa bàn giữa doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất khác như tập thể, hộ nông dân...nhằm mở rộng việc sản xuất cà phê có chứng nhận xuất xứ, trong đó BCH Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột sẽ làm cầu nối liên kết; Hội viên của hiệp hội sẽ là người tiên phong trong việc áp dụng quy trình cà phê có chứng nhận và giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân được cấp quyền;
    * Hiệp hội sẽ xây dựng hệ thống truy nguyên cho sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý BMT và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chứng nhận sản phẩm phù hợp làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm cà phê nhân; giám sát bên trong nội bộ về quy trình sản xuất sản phẩm cà phê  có xuất xứ, xác nhận hồ sơ xin cấp quyền sử dụng CDАL Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân trong VÙNG địa danh;
    * Năm 2011 sẽ diễn ra sự quan trọng có ý nghĐ©a lớn đối với ngành cà phê Việt nam đó là việc tổ chức “Festival cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3” tại TP Buôn Ma Thuột,  là cơ hội  tốt để quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột. Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Festival động viên các tổ chức sản xuất, kinh doanh cà phê trong VÙNG địa danh Buôn Ma Thuột  tham gia tích cực nhằm quảng bá sản phẩm cà phê có thương hiệu Buôn Ma Thuột đến với đông đảo khách HÀNG trong nước và quốc tế;
    * Tăng cường phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê, tránh bị lợi dụng và giả mạo danh tiếng của sản phẩm. Hiệp hội sẽ tham gia đề xuất các chính sách nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo các kênh tiêu thụ đặc thù đối với sản phẩm cà phê có thương hiệu, mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột;
    * Phát triển mở rộng mối quan hệ với Hiệp hội cà phê ca cao Việt nam và các tổ chức quốc tế nhằm chia xẽ kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực của Hiệp hội. Аồng thời tranh thủ sự hỗ trợ về mặt pháp lý, thương mại để đăng ký bảo hộ quốc tế cho CDАL cà phê Buôn Ma Thuột;
    Аại hội nhận thấy nhiệm kì³ 1 (2010-2013) đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với Hiệp hội và cộng đồng sản xuất và kinh doanh cà phê trong VÙNG địa danh Buôn Ma Thuột. Аể hiệp hội tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn thể  hội viên tăng cường đoàn kết xung quanh Ban Chấp HÀNH, phối hợp thực hiện thành công các chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kì³ 1.  BCH Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột sẽ phát huy tính chủ động sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với nhau, hội tụ nguồn nhân lực để tạo ra sức bật mới, đưa thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển bền vững và luôn giữ được uy tín . 
                                                                                      
                                                                                          TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
HÌNH ẢNH
BẢN ĐỒ